ป้อน username และ password เพื่อdownload
username:
pass:

รับทำโครงงาน รับทำโปรเจค รับทำproject รับทำโปรเจคจบ
รับเขียนโปรแกรมทุกชนิด รับทำไมโคร pic16f877,mcs51,avr,ardino,
เบอร์โทรสวย,เบอร์โทรนำโชค จำหน่ายบอร์ดทดลอง MCU ทุกชนิด
และมี sensor หายากต่างๆ
www.projectelec.com