หนังสือ keil click here
หนังสือ AVR ด้วยภาษา C click here
หนังสือ pic16f877 และ RF pic16f877 ด้วยภาษา C click here
หนังสือ การทำมิเตอร์สวยๆด้วย delphi,c++ click here


รับทำโครงงาน รับทำโปรเจค รับทำproject รับทำโปรเจคจบ
รับเขียนโปรแกรมทุกชนิด รับทำไมโคร pic16f877,mcs51,avr,ardino,
เบอร์โทรสวย,เบอร์โทรนำโชค จำหน่ายบอร์ดทดลอง MCU ทุกชนิด
และมี sensor หายากต่างๆ
www.projectelec.com